Peel·Dancers

Dance, Dance, Dance!

Garde

Het gardedansen heeft zich ontwikkeld tot een van de zwaarste takken van de danssport. De dans is vooral gebaseerd op de polka en deels op marsmuziek. In de dans worden veel ingewikkelde en acrobatische figuren verwerkt. De dansen worden uitgevoerd door solisten, paren en groepen. Niet alleen in Nederland is het een wedstrijdsport, maar ook in Duitsland, België en Oostenrijk zijn ze erg gedreven om aan de top te komen. Zo zijn er ook regelmatig internationale toernooien.


De wedstrijden worden vooral gehouden tijdens (internationale) toernooien waaraan veel regels en normen verbonden zijn. Uit de aard van het dansen is voor de beoordeling van de disciplines een jury aangesteld. De jury bestaat tijdens nationale toernooien uit 5 juryleden, bij het Nederlands Kampioenschap en de internationale toernooien uit 7 juryleden. Er worden punten gegeven tussen de 190 en 300 punten. Bij de bepaling van de uiteindelijke score worden de hoogste en laagste beoordeling buiten beschouwing gelaten. Om deel te kunnen nemen aan de Europese Kampioenschappen geldt een eis ten aanzien van het aantal toernooien waaraan men moet hebben deelgenomen. Naast het aantal toernooien moet ook een minimaal aantal punten behaald worden om deel te mogen nemen. In de 1e week na de meivakantie begint het seizoen van het gardedansen. Dit seizoen loopt tot half april. De 1e week na de meivakantie is dan ook het moment om in te stromen bij de wedstrijdgroepen.